kto sa stará o Váš dom?

Pomocou tohto zoznamu adries zistíte, ktorý z našich technikov zodpovedá za váš bytovný dom. Kontakt na príslušného technika zistíte jednoduchým kliknutím na jeho meno.


S otázkami ekonomického charakteru sa môžete obrátiť na ktorúkoľvek pracovníčku ekonomického oddelenia.


BYTOVÝ DOM:

TECHNICKÝ MANAŽÉR:

TELEFONICKÝ KONTAKT: E-MAILOVÝ KONTAKT:
Baltská 3 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Bancíkovej 1 - 7 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Bebravská 2 - 12 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Bebravská 14 - 18 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Bebravská 22 - 32 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Bodrocká 23 - 25 Zaťko 02/40 20 91 26
zatko@spoby.sk
Bodvianska 1 - 21 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Bošániho 1 - 5 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Brečtanova 4/A, 4/B Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Bučinová 2 - 4 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Bučinová 10 - 14 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Cyprichova 1 - 3 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Cyrilova 3 - 9 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Čiernovodská 7 - 11 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Čiernovodská 19 - 23 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Čiernovodská 4 - 6 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Čiližská 1 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Čiližská 22 - 26 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Čiližská 28 - 40 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Dopravná 2 - 10 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Ferdiša Kostku 1 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Galvaniho 27 - 31 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Geologická 1A/B/C Zaťko 02/40 20 91 26
zatko@spoby.sk
Geologická 18 - 28 Šurinová 02/40 20 91 28 surinova@spoby.sk
Hnilecká 1 - 5, 11 - 15 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Holíčska 18 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Horná 3 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Hornádska 4 - 8 Šurinová 02/40 20 91 28 surinova@spoby.sk
Ipeľská 5 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Jedľová 1 - 5 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Kazanská 23 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Korytnícka 3 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Krajinská 103 Zaťko 02/40 20 91 26
zatko@spoby.sk
Krasnohorská 13 - 15 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Kríková 3B - 7 Šurinová 02/40 20 91 28 surinova@spoby.sk
Kríková 4B - 14 Šurinová 02/40 20 91 28 surinova@spoby.sk
Latorická 1 - 5 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Lotyšská 18 - 24 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Most pri Bratislave 714 Šurinová 02/40 20 91 28 surinova@spoby.sk
Na grunte 5 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Na grunte 7 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Nám. hraničiarov 2 - 2A Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Ondrejovova 1, 5, 7 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Ondrejovova 9, 11 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Perličková 17 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Píniová 14 - 20 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Píniová 7 - 25 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Podunajská 1 - 5 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Podunajská 26 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Podzáhradná 2, 2/A, 4, 4/A Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Poľnohospodárska 27 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Poľnohospodárska 49 - 51 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Rajčianska 20 - 22, 38 - 46 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Rajecká 5 - 7 Zaťko 02/40 20 91 26
zatko@spoby.sk
Rajecká 9 - 15 Zaťko 02/40 20 91 26
zatko@spoby.sk
Rajecká 16 - 32 Zaťko 02/40 20 91 26
zatko@spoby.sk
Rajecká 34 - 40 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Rezedova 1 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Rovinka 324 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Rovinka 666 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Rubínová 2-10 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Sibírska 46 - 48 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Slatinská 9 - 11 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Stará Vajnorská 4 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Staromlynská 55 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Stavbárska 2 - 4 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Stavbárska 40 - 42 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Stavbárska 44 - 54 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Tománkova 2 - 6 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Toplianska 2 - 22, 28 - 30 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Toryská 1 - 5 Šurinová 02/40 20 91 28 surinova@spoby.sk
Toryská 7 - 11 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Toryská 13 - 17 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Toryská 19 - 21 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Toryská 23 - 27 Lipovský 02/40 20 91 23 lipovsky@spoby.sk
Toryská 2 - 6 Zaťko 02/40 20 91 26
zatko@spoby.sk
Toryská 8 - 12 Šurinová 02/40 20 91 28 surinova@spoby.sk
Toryská 14 - 18 Šurinová 02/40 20 91 28 surinova@spoby.sk
Toryská 22 - 46 Zaťko 02/40 20 91 26
zatko@spoby.sk
Vážska 7 - 9 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Vážska 11 - 23 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Vážska 16 - 18 Mgr. Dudíková 02/40 20 91 14 dudikova@spoby.sk
Vážska 20 - 30 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.sk
Vetvárska 13 - 29 Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Vlárska 13 A, B, C Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Vŕbová 2 - 6 Drahoš 02/40 20 91 29 drahos@spoby.sk
Zadunajská cesta -
garážový objekt
Mgr. Gajdošík 02/40 20 91 19 gajdosik@spoby.sk
Žitavská 8 - 22 Sládečková 02/40 20 91 27 sladeckova@spoby.skSTRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod